تالار گفتگو ستاره‌شناسان

نسخه‌ی کامل: فیلتر رصدی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

فیلتر رصدی

موضوع‌ها

  1. فیلتر آلودگی نوری (10 پاسخ‌ها:)
  2. فیلتر برای سحابی ها (9 پاسخ‌ها:)
  3. اچ آلفا (43 پاسخ‌ها:)
  4. بهترين فيلتر.. (6 پاسخ‌ها:)
  5. انواع فیلتر (18 پاسخ‌ها:)
  6. کدام فیلتر (2 پاسخ‌ها:)
  7. انواع فیلتر برای تلسکوپ دابسونی (4 پاسخ‌ها:)
  8. فیلتر مایلار (5 پاسخ‌ها:)
  9. بازی های علمی - فضایی (0 پاسخ‌ها:)
  10. SkyScout Personal Planetarium (0 پاسخ‌ها:)