تالار گفتگو ستاره‌شناسان

نسخه‌ی کامل: عکاسی خورشید، ماه و سیاره‌ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

عکاسی خورشید، ماه و سیاره‌ها

موضوع‌ها

  1. تصویر سیاره مشتری (1 پاسخ:)
  2. تصویر خورشید در طیف اچ آلفا (0 پاسخ‌ها:)
  3. عکاسی از ماه (99 پاسخ‌ها:)
  4. عکاسی از ماه گرفتگی (0 پاسخ‌ها:)