تالار گفتگو ستاره‌شناسان

نسخه‌ی کامل: چهره های ستاره شناسی ایران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دوستان دراین تاپیک چهره های شاخص نجومی کشور رو معرفی میکنیم. کسانی که وجودشون مایه ی فخر ماست.
استاد ستاره ها !

دكترآلينوش طريان يكی از بانوان ايرانزمين است كه درخانواده ای ارمنی در تهران به دنيا آمد. با درجه ليسانس فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و به عنوان كارمند آزمايشگاه فيزيك دانشكده علوم به كار پرداخت، ولی مدتی بعد، با هزينه شخصی خود به بخش فيزيك اتمسفر دانشگاه پاريس رفت.
[ATTACH=CONFIG]2044[/ATTACH]
خانم طريان دانشــنامه دكترای دولتی خود را از دانشكده علوم دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1335 دريافت كرد و برای خدمت به كشور، پيشنهاد كرسی استادی دانشگاه سوربن را نپذيرفت و به ايران بازگشت و با سمت دانشيار فيزيك رشته ترموديناميك در گروه فيزيك مشغول به كار شد.در سال 1338 دولت فدرال آلمان غربی بورس مطالعه رصدخانه فيزيك خورشيدی را در اختيار دانشگاه تهران قرار داد و دكتر طريان برای اين بورس انتخاب شد و از فروردين ســال 1340 به مدت 4 ماه بــه آلمان رفت و بعــد از انجام مطالعات به ايران بازگشت.
ایشان در سال 1343 به مقام اســتادی ارتقا و به اين ترتيب، او اولين فيزيكدان زن در ايران بود كه به مقام استادی دست يافت. او همچنين نخستين كســی بود كه در ايران درس فيزيك ستاره ها را تدريس كرد.
دكتر آلينوش طريان نخستين بانوی استاد فيزيك ايران، بعد از بنيانگذاری نخستين رصدخانه و تلسكوپ خورشيدی تاريخ نجوم ايران، فارغ التحصيلی از دانشگاه سوربن پاريس و 30 سال تدريس در دانشگاه، با خيالی آسوده و خاطراتی خوش روی تخت آسايشگاه سالمندان، تنها افتخار خود را تربيت دانشجويان موفق )استادان امروز( میدانست.
در سال 1389 مراسم جشن نودمين سالروز تولد خانم دكتر آلينوش طريان، نخستين بانوی فيزيكدان ايران، مادر ستاره شناســی، موسس نخســتين رصدخانه و تلسكوپ خورشيدی و اولين اســتاد زن در دانشگاههای ايران برگزار شد و در اسفند همان سال، چشم از جهان فروبست.