تالار گفتگو ستاره‌شناسان
m 35 - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگو ستاره‌شناسان (https://www.astrotalk.ir)
+-- انجمن: آسمان شب (https://www.astrotalk.ir/forum-3.html)
+--- انجمن: رصد ژرفای آسمان (https://www.astrotalk.ir/forum-24.html)
+--- موضوع: m 35 (/thread-1034.html)m 35 - Sun girl - 09-12-2009

مسیه 35 (به عنوان م 35 ، و یا گاز یدلایمخیرات 2168 شناخته می شد) خوشه باز در جمینای صورت فلکی. It was discovered by Philippe Loys de Chéseaux in 1745 and independently discovered by John Bevis before 1750 . که توسط فیلیپ Loys د Chéseaux در یدلایمخیرات 1745 کشف شد و به طور مستقل توسط جان Bevis قبل از یدلایمخیرات 1750 کشف شد. The cluster is scattered over an area of the sky almost the size of the full moon and is located 2,800 parsecs from Earth. خوشه ای که بر روی یک منطقه از آسمان تقریبا به اندازه ماه کامل پراکنده شده است و در آن واقع شده 2،800 پارسک از زمین است Big Grin


m 35 - Castor va Pollux - 09-12-2009

خوندن این متن یه مقدار مشکله.فارسیه یا انگلیسی :wink:


m 35 - Sun girl - 09-12-2009

هر دو تاش اینگیلیسی با ترجمه فارسی Big Grin


m 35 - HAMEDSOLEIMANI - 09-24-2009

کنار این خوشه خوشه ی دیگری با نام NGC 2158 وجود داره که راجبه اونم نوشتم.