تالار گفتگو ستاره‌شناسان
كشف ابر نواخترها با ابداع تكنيك جديد ليزري - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگو ستاره‌شناسان (https://www.astrotalk.ir)
+-- انجمن: آسمان شب (https://www.astrotalk.ir/forum-3.html)
+--- انجمن: رصد ژرفای آسمان (https://www.astrotalk.ir/forum-24.html)
+--- موضوع: كشف ابر نواخترها با ابداع تكنيك جديد ليزري (/thread-977.html)كشف ابر نواخترها با ابداع تكنيك جديد ليزري - stars - 09-04-2009

محققاندانشگاه گوتنبرگ در سوئد موفق به ابداع يك تكنيك ليزري شده‌اند كه درتركيب با تكنيك‌هاي استاندارد موجود به كشف ابرنواخترها كمك مي‌كند.
اين تكنيك جديد براي كشف يك ابر نواختر بايد بهجست‌وجوي يك اتم منفرد از يك ايزوتوپ خاص هافنيوم بر روي زمين بپردازد.
به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش هاي فلکي ـ نجومي به نقل از سايت "space.com" ، اين يافته ثابت مي‌كند كه يك ابرنواختر زماني در زندگي منظومه خورشيدي ما منفجر شده است.
هافنيوم يك عنصر فلزي معمول استكه در راكتورهاي هسته‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما يكي ازايزوتوپ‌هاي آن بسيار به ندرت و به سختي يافت مي‌شود، چون فقط در زمانانفجار يك ابر نواختر ساخته مي‌شود.
اين بدان معني است كه اگرايزوتوپ تحت عنوان 182Hf روي زمين كشف شود، ثابت مي‌كند كه يك ابرنواخترزماني در نزديكي منظومه خورشيدي منفجر شده است.
اين يافته باعث شده كه فيزيكدانان در سراسر جهان براي پيدا كردن اين ايزوتوپ به شدت كار و تلاش كنند.
اكنون محققان دانشگاه گوتنبرگ بههمراه دستياران خود از آمريكا، آلمان و اتريش يك تكنيك ليزري جديد راطراحي كرده‌اند كه قادر است تمام اتم‌هاي غير مرتبط و غير ضروري را دوركند و بنابراين منحصرا ايزوتوپ 182Hf را پيدا كرده و ايزوله مي‌كند.
هدف از ابداع اين تكنيك كمك به كشف ايزوتوپ‌هاي بسيار نادر است، به طوري كه روش‌هاي استاندارد موجود قادر به انجام آن نيستند


كشف ابر نواخترها با ابداع تكنيك جديد ليزري - abadanastro - 09-04-2009

حالا علایم این عنصر چی هست که یه وقت ما دیدیم برداریم ! :lol: