Administrators
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینadmin 03-14-2015, 04:21 PM
آفلاینadministrator 07-11-2018, 10:18 AM
آفلاینAstroTalk 07-10-2018, 03:55 PM
آفلاینM_Saturn 05-31-2016, 11:05 AM

مدیر‌ها
نام‌کاربری انجمن‌(ها) آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینA.SokhanSheno انجمن ستاره‌شناسی ثاقب ( گیلان )
08-12-2011, 03:38 PM
آفلاینaliazadegan انجمن ستاره شناسی ارومیه
08-15-2011, 07:25 PM
آفلاینamintorbati انجمن ستاره‌شناسی بهبهان
08-04-2011, 10:22 PM
آفلاینEmad Tabatabai انجمن ستاره‌شناسی آیاز ( تبریز )
10-27-2012, 05:16 PM
آفلاینfahim_m20 انجمن ستاره‌شناسی بوشهر
08-14-2011, 07:54 PM
آفلاینmisagh nadali انجمن ستاره‎‌شناسی شعرای یمان
08-16-2011, 11:33 AM

Moderators
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینRegulus 06-20-2018, 07:27 PM