معرفی موسیقی و آهنگهای مخصوص سال جهانی نجوم!
#1
این پست مخصوص آهنگهای مخصوص سال جهانی است .
shoulders of giants
up,up,up in the sky
earth song
365days song
galileo
iya2009
,......
به تدریج به معرفی آنها خواهیم پرداخت. :wink: :wink: تقدیم به منجمین و عاشقان نجوم

spacecraze
پاسخ
#2
این آهنگ بر شانه های غولهای علم نام دارد،ساخته شده برای ارگان بین اللمللی سال جهانی نجوم2009،و تقدیم شده است به گالیله برای اولین نگاهش به آسمان.کمسیون پروژه کپلر آنرا تهیه کرده است.
برای موزیک ویدئو پروژه کپلر استفاده خواهد شد.برای داونلود آن میتوانی به لیتک زیر بروید:

http://www.astronomy2009.org/resources/m...of_giants/

shoulders of giants
و متن این آهنگ با ترجمه در پی می آید:
Music and Lyrics by Padi Boyd
© 2008, The Johannes Kepler Project


:یک شب آرام و بی ابر بود اما همه چیز مبهم بودIt was a calm and cloudless night but it was all still a blur
:یک تحول در جهان ما در حال اتفاق افتادن بودA shaking of our Universe was just about to occur
It was Summertime... 1609:تابستان 1609بود
when Galileo used his telescope for the very first time:وقتی که گالیله برای اولین بار از تلسکوپش استفاده کرد

and he saw mountains and craters on the moonو کوهها و چاله های ماه رادید
and a Milky Way with thousands of starsو راه شیری را با هزاران ستاره
and he saw Jupiter, with four tiny moonsو مشتری را دید با 4قمرش
he was the only man on Earth that night who knewاو تنها انسان روی زمین بود کهآن شب میدانست

That Copernicus was rightکپرنیک راست میگفت
come outside with me tonightبا من بیرون بیا امشب
and I can show you wonders of the worldو من میتوانم عجایب جهان را به تو نشان دهم
to surprise and delightتا تو را متعجب و هیجان زده کنم
I've got my telescope with meتلسکوپم را همراهم آورده ام
just wait until you seeتنها صبر کن تا ان زمان که ببینی
that on the Shoulders of Giants....که بر شانه های غولهای علم
... we'll see beyond!ما فراتر را خواهیم دید

The world turns round and round now around 400 years have flownکه جهان میگردد و میگردد والان400سال گذشته
since Galileo's telescope first focused the unknownاز زمانی که تلسکوپ گالیله روی ناشناخته ها زوم کرد
Now we use bigger glass to peer into the pastو ما امروز عدسیهای بزرگتری را استفاده میکنیم تا در گذشته عمیقتر بنگریم
And we're discovering the Universe's secrets at lastو ما بالاخرا داریم رازهای گیتی را کشف میکنیم

And there are geysers on Saturn's icy moonو میدانیم که روی قمر یخی زحل آبفشان هست
and planets circling hundreds of starsو سیاره هایی هستند که به دور صدها ستاره میچرخند
while all the Universe expands like a balloonدرحالیکه جهان مثل یک بالون بزرگ میشود
from Galileo's tiny scope we've come so farو اینک از آن تلسکوپ کوچک گالیله بسیار فراتر پیش آمده ایم

Galileo was rightگالیله راست میگفت
when he looked out in the nightوقتی که در عمق شب رصد میکرد
and he discovered wonders of the worldو اعجاب دنیا را کشف کرد
to surprise and delightتا ما را متعجب و هیجان زده کند
I've got my telescope with meتلسکوپم را همراه آورده ام
just wait until you seeتنها صبر کن تا ببینی که
we'll stand on the Shoulders of Giants...ما بر شانه های دانشمندان خواهیم ایستاد

And every step follows the one beforeو هر قدم قبلی را تعقیب میکند
and opens up a new frontier to exploreو پنجره ای جدید را برای اکتشاف میگشاید
our 'scopes are dancing in space to see the beauty and graceتلسکوپهایمان در فضا میرقصند تا زیبایی و شکوه را جستو جو کنند
Oh, Galileo would approve, that's for sureمصلما گالیله تائید خواهد کرد،
And still for me and you we can join in on this tooو هنوز من و تو نیز میتوانیم به این ملحق شویم
Just climb up here with me where we'll see moreتنها با من بیا این بالا جاییکه بیشتر برای دیدن وجود دارد

It's a calm and cloudless night come outside with me tonightیک شب آرام و بی ابر است امشب را با من بیرون بیا
and I can show you wonders of the world to surprise and delightو من میتوانم اعجاب جهان را نشانت دهم تا متعجب و هیجان زده شوی
I've got my telescope with me just wait until you see (oh, wait until you see)(تکرارا)
we'll stand on the Shoulders of Giants (Galileo knew)(تکرار)

That Copernicus was right (Johannes)که کپرنیک راست میگفت
Come outside with me tonight (Kepler found those)یوهانس کپلر بود که آن حرکات سیارات را کشف کرد
and I can show you wonders of the world (planetary motions on the)
to surprise and delight (Shoulders of Giants)
I've got my telescope with me (And Isaac)و ایزاک نیوتون قوانین جهانی اش را یافت
Just wait until you see (Newton found his)
we'll stand on the Shoulders of Giants (Universal Laws)
(He stood on the Shoulders of Giants...)او روی شانه های دانشمندان ایستاد

...to see beyond!تا فراسو را ببیند!...

شاعر:کپدی بوید
اجرای موسیقی:charamaticsگروه
نقل قول:sc

spacecraze
پاسخ
#3
آهنگ خوبی بود
ممنون بخاطر متن و ترجمه
پاسخ
#4
عالیه.متشکرم.فیلم ان هم در youtube موجود است
قلمروی حکومت من در اسمان است "بتهوون"
پاسخ
#5
بله لینک آن هم به شرح زیر است:

http://www.youtube.com/watch?v=l8WBMlmWJLo

اما یو تیوب فیلتر است!به هر حال.....

spacecraze
پاسخ
#6
خیلی قشنگه !! :wink:
I Watch How The Moon Sits In The Sky On The Dark Night Shining Wich The Light From The Sun
The Sun Doesn't Give Light To The Moon
Assuming The Moon's Going To
Owe It One
پاسخ
#7
کجاشو دیدی!!!!!
زبان بلد بودن تو نجوم که خیلی به کار می آید!
لذت آسمان یعنی همین!
موسیقی مخصوص سال جهانی!هرکسی سعادتشو نداره!خوشحالم که ما داریم Smile Big Grin
newsha h نوشته: خیلی قشنگه !! :wink:

spacecraze
پاسخ
#8
ای کاش من نیز به انگلیسی مسلط می بودم !

موسیقی دیگری هم به همین شکل هست ؟ اگر هست لینک بذارید لطفا
پاسخ
#9
این آهنگ دیگری است تحت عنوان اسل جهانی نجوم2009
Spaced Out![Chorus]Sadبا همخوانی هم)
International Year of Astronomy 2009(سال جهانی نجوم2009)
International Year of Astronomy 2009(سال جهانی نجوم2009)Have you ever dreamed of ice skating all around Saturn's rings,
(آیا تا به حال روی حلقه های زحل اسکی روی یخ کرده اید)

Put a saddle on a comet, joy-ride ‘til you pull on the reins.
آیا تا به حال یک شهاب را زین کرده اید و برای تفریح رانده اید تا جاییکه کنترل افسار از دستتان برود؟
It sounds nonsensical, but seriously we can do remarkable things,
به نظر غیر عاقلانه است،اما مصلما ما ماتوانیم کارهای قابل توجهی انجام دهیم!
Be an astronaut, take a trip to Mars or go telescoping.
مثلا فضانورد شویم و یک سفری به مریخ برویم یا با تلسکوپ اسمان را کاوش کنیم

[Chorus]The Universe is yours to discover, explore the mystery,
جهان از آن توست تا کاوش کنی،بگرد به دنبال راز
Invite friends, go star-hopping, have a festivity.
دوستانت را دعوت کن بروید با دیدن هر هپ هپ بازی کنید،جشن بکیرید و شاد باشید
Refraction reflection, telescopic connection, to the stars,
با بازتاب و شکست ،این ارتباطات تلسکوپی با ستارگان ارتباط برقرار کنید
And after five, we use clock drive, to track the stars, Jupiter and Mars.

و بعد از ساعت 5 ما ساعت شماری میکنیم و از آن جلو میزنیم،تا ستاره ها دنبال کنیم،و مشتری و مریخ را

[Chorus]The Universe is yours, to discover, go observe, go uncover,
جهان از آن توست تا کاوش کنی،برو جست و جوکن،پرده از رازها بردار
There's bugs and butterflies, ants and owls, seagulls and eagles, there all spaced-out.
حشره،پروانه،مورچه،جغد،غولهای دریایی(سیل) و عقابها،همگی آن بیرون هستند
It's an insect-bird, interstellar-creature place,
ساختمان درون ستاره ای یک مکان به شکل یک پرنده حشره ای است،
It's a fine-art show, there's even food-stuff in space.

یک نمایش زیبای هنری،حتی غذا هم در فضا یافت میشود(اشاره به صور فلکی گوناگون و اجرام آسمانی )

There's the cotton candy nebula, the bubble and the gum, the pencil and the spirograph, light years past the Sun,
سحابی آب نبات پنبه ای،حباب و آدامس،مداد،پرگار،همگی سالهای نوری آنطرف تر خورشیدند
The cat's paw nebula, the mice galaxy, the beehive cluster, space-art gallery.
سحابی پنجه گربه،کهکشان موش،خوشه زنبور عسل،گالری از عکسهای هنری فضایی
There's the dragonfly cluster, the pancake galaxy,
خوشه سنجاقک،کهکشان پن کیک
The pelican nebula, come on kids and see.

سحابی پلیکان،بچه ها بیایید و ببینید

[Chorus]You must get away from city light, away from the glare, just a few miles out 2000 stars will appear.

باید از نور شهر دور شوی و از روشنایی دورتر بروی،همینکه چند مایل دور شدی 2000ستاره نمایان میشود

[Chorus]Remember stargazing is for everyone to enjoy,
به یاد داشته باش رصد برای همه است که لذت ببرند.
It's for children, it's for grown-ups, it's for girls and boys.

برای بچه هاست،و بزرگترها .دخترها و پسرها

[Chorus]And don't forget black holes, ‘cause they're out of sight.

و سیاهچاله ها را چون خارج از دید هستند فراموش نکن!

[Chorus]Written by Michael A. Davisنوشته:مایکل.آ.دیویس[color=#FF008تقدیم به دوستداران نجوم0][/color]

spacecraze
پاسخ
#10
abadanastro نوشته: ای کاش من نیز به انگلیسی مسلط می بودم !

موسیقی دیگری هم به همین شکل هست ؟ اگر هست لینک بذارید لطفا


تمام این موسیقی ها را از طریق لینک زیر میتوانید داونلود کنید:
http://www.astronomy2009.org/resources/ ... dia/audio/

این قسمت مربوط به سال جهانی است و تمام آهنگهایش را میتوانید از آن داونلود کنید.
در قسمت resourseسایر منابع از جمله ویدئو،بروشور،متاب و...نیز قرار دارد

spacecraze
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
معرفی ستاره شناسان foroogh 39 10,656 12-08-2011, 11:07 AM
آخرین ارسال: amir adib
نجوم ايران و انجمن نجوم ايران؟؟؟ astroastro 1 1,457 07-12-2010, 07:54 PM
آخرین ارسال:
جامعه مجازي نجوم Shirmardi 3 1,561 02-08-2010, 03:34 PM
آخرین ارسال: Owl
موسیقی های نجومی jeod 40 9,886 01-04-2010, 09:00 PM
آخرین ارسال: abadanastro
معرفی مشاهیر Castor va Pollux 14 3,537 03-01-2009, 11:06 PM
آخرین ارسال: Belder

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
Astronomy Education