ارباب حلقه*های کهکشان راه*شیری
#1
ارباب حلقه*های کهکشان راه*شیری
ستاره*شناسان با استفاده از رصدخانه پرتوایکس چاندرا متعلق به ناسا موفق به کشف بزرگ*ترین و درخشان*ترین مجموعه حلقه*های پژواک نور پرتوایکس مشاهده*شده تاکنون شده*اند.

ستاره*شناسان با استفاده از رصدخانه پرتوایکس چاندرا متعلق به ناسا موفق به کشف بزرگ*ترین و درخشان*ترین مجموعه حلقه*های پژواک نور پرتوایکس مشاهده*شده تاکنون شده*اند. این حلقه*های خارق*العاده که توسط یک جرقه شدید از یک ستاره نوترونی تولید شده*اند، فرصتی کم*نظیر را برای تعیین میزان مسافت این ستاره از زمین در اختیار ستاره*شناسان قرار داده است.

ارباب حلقه*های کهکشان راه*شیری

این حلقه*ها در اطراف سیستم دوستاره*ای Circinus X-1 در صفحه کهکشان راه*شیری قرار دارند که دارای یک ستاره نوترونی است. این ستاره نوترونی که بقایای انفجار ستاره*ای غول*پیکر در این منظومه است، همدم ستاره غول*پیکر دیگری است و ابرهای ضخیمی از گاز و غبار میان*ستاره*ای آن را پوشانده*اند.

پژواک نوری نشان می*دهد که Circinus X-1 در فاصله حدود ۳۷٬۷۰۰ سال*نوری از زمین قرار دارد که این میزان با نتایج منتشرشده قبلی متفاوت است.

شناسایی و توضیح ویژگی*های این حلقه*ها، نیازمند قابلیت*های منحصربه*فرد چاندرا برای شناسایی جزئیات ریز و همچنین حساسیت آن برای تشخیص سیگنال*های ضعیف بود.

ستاره*شناسان همچنین نشان داده*اند که سرعت جت*های پرانرژی ذرات تولیدشده توسط این سیستم، حداقل ۹۹٫۹ درصد سرعت نور است. این سرعت شدید معمولاً با جت*های تولیدشده توسط سیاهچاله*ها مرتبط است.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
Astronomy Education