افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 03:55 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 03:54 AM در حال خواندن موضوع این تالار گفتگو
مهمان 03:54 AM در حال خواندن موضوع یک سوال در مورد نگاتیو
مهمان 03:54 AM در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 03:54 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:54 AM در حال خواندن موضوع پايه مناسب براي تلسكوپ 10 اينچ
مهمان 03:54 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:53 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:53 AM در حال خواندن موضوع نجوم به چه درد می خوره ؟
مهمان 03:52 AM در حال خواندن موضوع ارسال میمون به فضا توسط ایران
مهمان 03:51 AM در حال خواندن موضوع نظر سنجی : ایا موجودات فضایی وجود دارند یا نه
مهمان 03:51 AM در حال خواندن موضوع اموزش ساخت ماکت
مهمان 03:51 AM در حال خواندن موضوع اهمیت ستاره شناسی در ترکیه
Google 03:50 AM در حال خواندن موضوع درک ساده مفهوم "اتساع زمان" در نسبیت خاص بدون هیچ فرمولی
مهمان 03:50 AM در حال خواندن موضوع نظر سنجی مهم.
مهمان 03:50 AM در حال چاپ موضوع Sky Atlas 2000.0
مهمان 03:50 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:50 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:50 AM در حال خواندن موضوع راهنمایی در خرید و تعویض فوکوسر..
مهمان 03:50 AM در حال چاپ موضوع خرید تلسکوپ
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه