افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن ماه
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن ماه
مهمان 13 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن سيارک ها
مهمان 10 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن ساعت آفتابی
مهمان 4 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن سال جهانی ستاره شناسی 1388
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 5 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 7 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 8 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع بزرگ ترین مشکل دوچشمی ها
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع کشف آب یخ زده در یک سیارک
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع اخبار مریخ
مهمان 6 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع کدام فیلتر
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع SN1006 باقیمانده ابرنواختر
مهمان 13 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع قرار گرفتن خورشید در مرکز کهکشان و ...!!!
مهمان 11 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خرید تلسکوپ
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عکس های خودم !
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education