افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 08:38 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
Bing 08:38 AM در حال خواندن موضوع تصادف دو کهکشان
مهمان 08:38 AM در حال خواندن موضوع در تهران کجا تلسکوپ هست که من بتونم استفاده کنم فقط یک شب؟
مهمان 08:38 AM در حال خواندن موضوع در تهران کجا تلسکوپ هست که من بتونم استفاده کنم فقط یک شب؟
مهمان 08:37 AM در حال مشاهده مشخصات fffarzin
مهمان 08:37 AM در حال خواندن موضوع تلويزيون و شايعه
مهمان 08:37 AM در حال خواندن موضوع معرفی تلسکوپ gotoدار
مهمان 08:37 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
Yandex 08:37 AM در حال مشاهده مشخصات interprete
مهمان 08:36 AM در حال خواندن موضوع بشقاب پرنده ها
مهمان 08:36 AM در حال خواندن موضوع ستاره های متغییر چیستند ؟!
مهمان 08:36 AM در حال خواندن موضوع 1000D یا 500D?
مهمان 08:36 AM در حال خواندن موضوع پرسش و پاسخ نجومی
مهمان 08:36 AM در حال خواندن موضوع مسئله فیزیک
مهمان 08:35 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 08:35 AM در حال خواندن موضوع مکان های رصدی
مهمان 08:35 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
Google 08:35 AM در حال خواندن موضوع طب, ستاره شناسی, طالع انسانها
مهمان 08:34 AM در حال مشاهده انجمن رویدادهای مهم دنیای ستاره شناسی
مهمان 08:34 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه