افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن ستاره شناسی کهن ( تاریخ نجوم )
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع رصد اقمار زحل
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع انواع خوشه ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نزدیک ترین سیاهچاله
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع این چیه
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع دانلود مجله اسکای نیوز sky news july-august 2010
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات farhoush
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع یه مشکل دیگه
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع چرا همه اجرام تقریبا در یک راستا حول استوای خورشید درحر کت هستن
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مشكل يا خطاي نرم افزار استاري نايت 6
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مشكل يا خطاي نرم افزار استاري نايت 6
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نوای کهکشان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع رنگ های نور
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع کشف تلسکوپ...
Bing 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 1 دقیقه قبل تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع طول جغرافیایی نقطه ی اعتدال بهاری
مهمان 1 دقیقه قبل در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education