افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
Bing کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع شما چطور به نجوم علاقه مند شدید ؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع چن سوال خیلی مهم
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
Google 2 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات criswizard
Facebook 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آیا میدانید بزرگترین تلسکوپ ایران کجاست؟
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 4 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عکس های خودم !
مهمان 5 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع روز نجوم !!
مهمان 5 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تاريك ترين لحظه شب
مهمان 6 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مکان های رصدی
مهمان 7 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات farhoush
مهمان 7 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 8 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 8 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع هر چه میخواهد دل تنگت بگو....
مهمان 9 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع به کدام صورت فلکی بیش از همه علاقه مندید؟
مهمان 10 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه