افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
Bing کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع 128 سال پیش، چه بلایی می*خواسته بر سر زمین بیاید؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع گروه نجوم پرن يزد
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع اولین رصد خانه نجوم قم بعد از یک سال!
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تور رصدی و آموزشی گروه آسمان شب ایران، 8 و 9 مهرماه 1395
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تور رصدی و آموزشی گروه آسمان شب ایران، 8 و 9 مهرماه 1395
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع بازم سوال منجمان آسمان شب؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع ساعت زمین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع ساعت زمین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع ساعت زمین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع شما از چه اینترنتی استفاده می کنید ؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع شما از چه اینترنتی استفاده می کنید ؟
مهمان 1 دقیقه قبل تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عکس های خودم !
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع اشتباهات متعدد در يك مستند نجومي!!!!!
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع این چه جرمیه؟؟؟؟
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه