افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع فروش دابسونی 8 اینچ
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات کورش
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع بحث در مورد مریخ
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مشاهده دوباره جرم ناشناخته
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع یوفو های بازی
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عکاسی نمای باز و landscape
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع سال جهانی
Bing 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خرید تلسکوپ
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع *مهم و خیلی عجیب*
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات faratar
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مقارنه و ماه گرفتگی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال چاپ موضوع بحث و گفتگو در مورد نجوم
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع گالری تصاویر آسمان
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع گالری تصاویر آسمان
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع گلچینی از خبرساز ترین رویداد های نجومی
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع هویت ماده تاریک
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education