افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 04:14 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
Bing 04:13 AM در حال خواندن موضوع تعیین عکس و آواتار برای اعضا
مهمان 04:13 AM در حال خواندن موضوع یک سوال در مورد نگاتیو
مهمان 04:13 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 04:13 AM در حال مشاهده مشخصات Abolfazl
مهمان 04:13 AM در حال خواندن موضوع تاریخ نجوم در کشور های قدیم دنیا
مهمان 04:13 AM در حال خواندن موضوع
مهمان 04:11 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 04:11 AM در حال خواندن موضوع سوال
مهمان 04:11 AM در حال خواندن موضوع 10 دی
مهمان 04:10 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 04:10 AM در حال خواندن موضوع پربیننده ترین برنامه " آسمان شب " تمام شد!!!!
مهمان 04:08 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 04:08 AM در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 04:08 AM در حال خواندن موضوع اولین تلسکوپ
مهمان 04:07 AM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 04:06 AM در حال خواندن موضوع تبریک مدال طلای بهداد سلیمی ،قاسم رضایی و مدال نقره سجاد انو شیر?...
مهمان 04:06 AM در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 04:06 AM در حال خواندن موضوع عکاسی نمای باز و landscape
مهمان 04:02 AM در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education