افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
Bing کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن ستاره شناسان
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تصویر سیاره مشتری
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عکس های خودم !
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع معرفی وبسایت های نجومی......
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آسانسورهاي فضايي از افسانه هاي علمي خارج مي شوند
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آسانسورهاي فضايي از افسانه هاي علمي خارج مي شوند
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات AleceSander
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آموزش ستاره شناسی در دبیرستان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آموزش ستاره شناسی در دبیرستان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات editafa
مهمان 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات 013
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تلسکوپها فضایی و دستاورد آنان
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه