افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آیا عطارد با زمین برخورد خواهد کرد!!؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع یه راهنمایی میخواستم واسه المپاد
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
Bing کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع درخواست راهنمایی برای خرید دوربین عکاسی
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع پیشنهادها و انتقادات از انجمن و اعضا
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع ستاره بارنارد
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع پسماندهای فضایی
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع روز جهاني نجوم در سال 90!
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع یه سوال کوچیک
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع یه سوال کوچیک
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مشکل دیدن وبلاگ من (فوری)
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مبانی نجوم رادیویی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آموزش پردازش عکس های نجومی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education