افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن عکاسی مناظر زمینی و آسمان شب ( LandScape )
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آیا میدانید بزرگترین تلسکوپ ایران کجاست؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آیا میدانید بزرگترین تلسکوپ ایران کجاست؟
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن به‌روزرسانی موارد مهم
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع لطیفه ها و چیستان های نجومی
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تلسکوپ فضایی اسپیتزر
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تلسکوپ فضایی اسپیتزر
Bing 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع چگونگی گزارش کشف ابرنواختر
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نشریات نجومی ( داخلی )
مهمان 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خرید تلسکوپ
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education