افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع ستاره های متغییر قیفاووسی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نقشه ی صور فلکی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نقشه ی صور فلکی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع سخت ترین جرمی که رصد کردید؟
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع دنباله دار عروس دریایی اسمان
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع دنباله دار عروس دریایی اسمان
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع سیاهچاله
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع [B] "سوالی جالب در پیدایش ماه" [/B]
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع سخت ترین جرمی که رصد کردید؟
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع مطالب پراکنده و فرمول ها
مهمان 4 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خرید تلسکوپ
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع کهکشان مارپیچی
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع هاوکینگ یاهابکینگز؟
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خبر، خبر، خبر، بچه ها سرانجام یک یوفو کشف شد.......
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع جهان هولوگرافیک
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع جهان هولوگرافیک
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نظر در مورد 21 دسامبر
مهمان 5 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع سن سیاره ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education