افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تلفظ صحیح صورت های فلکی
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خورده می شویم!!؟؟
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع بحث در مورد مریخ
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع تمدید 1 ساله ی ماموریت مسنجر
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن دانش هوافضا
مهمان 3 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 3 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع سرگذشت یک ستاره
مهمان 3 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 4 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع دابسونی اوریون یا اسکای واچر؟
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع شهاب باران برساوشی
مهمان 4 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع کشف اکسیژن در فضا
مهمان 5 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع یه عکس محشر.....!
مهمان 6 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 6 دقیقه قبل در حال چاپ موضوع home-kitchen 26
مهمان 6 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عکس های خودم !
مهمان 7 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع فضانوردي
مهمان 7 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 8 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع ماراتن مسیه
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education